Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Súhlasím Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

Všeobecné obchodné podmienky

Podrobné obchodné podmienky
Odberateľ objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu Drumpark.
Drumpark potvrdí objednávku telefonicky a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii.
Drumpark zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorú odberateľ špecifikuje v objednávke.
Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
Spolu s tovarom je odberateľovi dodaná aj faktúra (daňový doklad), dodací list a záručný list.
Odberateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke.
Drumpark má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť, alebo odberateľovi ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým odberateľ súhlasí.
Drumpark nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou. Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime dodaním nového tovaru po zaplatení škôd prepravnou službou.
Drumpark nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu príp. distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má odberateľ nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené odberateľom, zahŕňajú DPH.
Drumpark si vyhradzuje právo aktualizovať ceny v obchode podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru. Drumpark si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na úpravy cien od dodávateľov, na zmenu kurzu meny EUR voči USD, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.
Zrušenie objednávky je zo strany odberateľa možné do dvoch hodín od potvrdenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi odberateľ telefonicky na číslo 045/547 94 45.
Podmienky pre vrátenie kúpnej ceny
Tovar musí byť nepoškodený, v originálnom balení vrátane manuálov, príslušenstva, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry, v stave vhodnom na ďalší predaj.
Zásielku je treba odoslať na vlastné náklady do 14 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru.
U vrátenej zásielky musí byť priložená kópia Daňového dokladu.
Vrátené sú iba peniaze za tovar, nie za poštovné. Tovar zasielajte iba bežnou balíkovou poštou alebo ľubovoľnou prepravnou službou. Odporúčame Vám tovar poistiť.
Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude zásielka prijatá.
Reklamačný poriadok a záručný servis
Reklamačný poriadok vychádza zo zákona č. 40/1964 Sb., z občianskeho zákonníka.

Reklamovať môžete len tovar zakúpený a zaplatený v internetovom obchode Drumpark. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Odberateľ kontaktuje priamo Drumpark, ktorý zabezpečí záručnú opravu. Pri uplatnení reklamácie je treba reklamovaný tovar doručiť čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, príslušenstva, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry na našu adresu, alebo osobne. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní zákazník alebo spoločnosťou Drumpark nepoverená tretia osoba neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky rovnako vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.), alebo ak bol urobený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté poruchy spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Drumpark si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Na tovar ponúkaný v našej internetovej predajni sa vzťahuje štandardná záruka výrobcu, minimálne však 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.

 

Dodacie lehoty
Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach Drumpark nepredstavuje vždy aktuálny stav zásob, ale aj sortiment, ktorý ponúkajú dodávatelia Drumpark. Časť tovaru je k dispozícii na sklade resp. priamo v kamennej predajni a časť je potrebné zabezpečiť od dodávateľov. Preto je v niektorých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. Dodacie lehoty, ktoré sú uvedené na stránkach jednotlivých položiek, sú len orientačné. Tovar, ktorý je na sklade Drumpark, sa vyexpeduje do dvoch dní.

 

Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne tretej strane. Potrebné osobné údaje budú poskytnuté iba dopravcovi (meno, adresa, resp. telefón). Vaše dáta budú podľa zákona zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Kontaktné údaje:
Obchodné meno: Drumpark s.r.o.
Sídlo: Nám SNP 12, 960 01 Zvolen
IČO: 47 479 361
IČ DPH: SK2023915476
Deň zápisu: 18.03.2014
Zapísaný v OR Okr.súdu Banská Bystrica

Vložka číslo: 25415/S